I. KÍCH HOẠT BẢO HÀNH:

Quý khách sẽ được LuxuryFan kích hoạt bảo hành điện tử ngay sau khi giao hàng và lắp đặt (mã số bảo hành là số điện thoại của quý khách đặt mua hàng).

II. THỜI HẠN BẢO HÀNH

LuxuryFan bảo hành 10 năm cho động cơ quạt đối với thượng hiệu Hunter, 5 năm cho các thương hiệu quạt khác và 01 năm cho các linh, phụ kiện đi kèm.

III. ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH

  1. Bảo hành miễn phí:
  1. Bảo hành tính phí:

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN BẢO HÀNH

  1. LuxuryFan sẽ thực hiện việc sửa chữa hoặc thay thế linh kiện cho sản phẩm mới hoặc sản phẩm thay thế dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng và cam kết thời gian quy định của LuxuryFan.
  2. Tùy theo tình hình thực tế, LuxuryFan sẽ xem xét cung cấp cho Qúy khách hàng sản phẩm, linh kiện tương tự để sử dụng tạm thời hoặc có hình thức giải quyết khác được Quý khách hàng chấp nhận trong suốt thời gian thực hiện bảo hành.
  3. Phạm vi – địa điểm bảo hành