Thông báo thay đổi tên fanpage Luxuryfan Vietnam thành Quạt trần Mỹ - LuxuryFan

Thông báo thay đổi tên fanpage Luxuryfan Vietnam thành Quạt trần Mỹ – LuxuryFan

Thay mặt ban lãnh đạo công ty,

Chúng tôi xin thông báo fanpage LuxuryFan Vietnam (https://www.facebook.com/luxuryfan.vn/) sẽ chính thức được đổi tên thành Quạt trần Mỹ – LuxuryFan để khách hàng dễ dàng tìm kiếm cũng như dễ nhớ hơn.

Thông báo này sẽ chính thức có hiệu lực khi fanpage được đổi tên thành công.

capture

Tin tức liên quan

x