MỘT SỐ HÌNH ẢNH LẮP ĐẶT QUẠT TRANG TRÍ TẠI CĂN HỘ CHUNG CƯ MULBERRY LANE