MỘT SỐ HÌNH ẢNH LẮP ĐẶT QUẠT TRẦN TRANG TRÍ TẠI KHU CĂN HỘ CHUNG CƯ C14 BỘ CÔNG AN

1.