Quạt trần Minka Aire

Ra đời sau này nhưng Minka Aire đã nhanh chóng thâm nhập và phổ biến tại thị trường Mỹ với mẫu mã đa dạng, nhiều mức giá phù hợp túi tiền của các đối tượng khách hàng khác nhau.

-10%

Minka Lineage™ F812-IO

Giá: 16.200.000 ₫ | 18.000.000 ₫ |

-10%

Minka Cristofano

Giá: 32.400.000 ₫ | 36.000.000 ₫ |

-10%

Wave F844-SL

Giá: 6.120.000 ₫ | 6.800.000 ₫ |

-10%

Wave F844-DK

Giá: 6.120.000 ₫ | 6.800.000 ₫ |

-10%

MINKA FORCE F838l-SL

Giá: 7.920.000 ₫ | 8.800.000 ₫ |

-10%

MINKA FORCE F838l-DK

Giá: 7.920.000 ₫ | 8.800.000 ₫ |

-10%

MINKA AIRE SUPRA-F568-ORB

Giá: 3.780.000 ₫ | 4.200.000 ₫ |

-10%

MINKA AIRE SUPRA-F568-AB

Giá: 3.780.000 ₫ | 4.200.000 ₫ |

-10%

MINKA AIRE SUPRA-F568-WH

Giá: 3.780.000 ₫ | 4.200.000 ₫ |

-10%

MINKA CONTRACTOR-F647-ORB

Giá: 3.780.000 ₫ | 4.200.000 ₫ |

0942689368